Vänster spalt

Meistä

Pohjola-Norden on yhdistänyt pohjoismaisesta elämänmenosta kiinnostuneita ihmisiä Lohjalla vuodesta 1948.

Lohjan kaupungilla on ystäväkuntia Ruotsissa (Växjö), Norjassa (Ringerike), Tanskassa (Aabenraa) ja Islannissa (Skagaströnd) ja yhdistyksemme on ylläpitänyt iloisia ja eläviä yhteyksiä Norden-yhdistyksiin näillä paikkakunnilla.  Kun kaupungit kohtaavat ystävyyskuntavierailuilla, Pohjola-Norden edustus on mukana matkassa.  

Toimintamme on moninaista ja kaiken keskellä punaisena lankana kulkee pohjoismaisuus: kulttuuri, historia, kieli, perinteet ja ihmiset.  Olemme epäpoliittinen, sitoutumaton järjestö ja toivotamme tervetulleiksi kaikki, jotka jakavat kiinnostuksemme pohjoismaiseen yhteistyöhön, yhteiskuntaan ja rauhaisaan rinnakkaiseloon.

Yhdistys on kaksikielinen, kukin jäsen on vapaa valitsemaan suomen tai ruotsin.  Jäsenyyden voi myös nähdä iloisena kielikylpynä!

  

 

 

Om oss

Pohjola-Norden föreningen i Lojo har förenat människor med ett intresse för det nordiska sedan 1948. 

Lojo stad har nordiska vänorter i Sverige (Växjö), Norge (Ringerike), Island (Skagaströnd) och Danmark (Aabenraa)  och föreningen Pohjola-Norden har varit aktiv i att upprätthålla en levande kontakt med broderföreningarna på dessa orter.  När vänortsträffar ordnas på kommunnivå finns föreningen alltid med på ett hörn.

Vår verksamhet är mångsidig och som en röd tråd i allt vi företar oss löper det nordiska: kultur, historia, språk, traditioner och människor.  Vi är en opolitisk, obunden förening som välkomnar alla som delar vår positiva inställning till nordiskt samarbete, samhällsbygge och samlevnad.

Vi är en tvåspråkig förening där var och en får välja språk: svenska och finska fungerar lika väl.  Man kan ta medlemskapet i Pohjola-Norden som ett språkbad!

 

 Pohjola-Norden ry

Höger spalt

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/Ordförande

Susanne Sjöblom
nannablom1@gmail.com
+358-440-799 737

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Kari Toivonen

Sihteeri/Sekreterare

Mirja Pietikäinen

Rahastonhoitaja/Kassör

Liisa  Hietajärvi

Hallituksen jäsenet / Styrelsemedlemedlemmar

Gode Lahtinen

Rolf Grandell

 

Kaupungin edustaja / Stadens representant
Johanna Alatalo
 

TAPAHTUMIA / DET HÄNDER

Etelä-Suomen alue kutsuu kevätretkelle Kemiönsaareen / Södra Finlands region bjuder in er på en vårutflykt till Kimitoön